Privacybeleid voor BVNet.nl (English translation below)

1. Inleiding Welkom bij BVNet.nl. Wij respecteren uw privacy en zetten ons in om uw persoonsgegevens te beschermen. In dit privacybeleid wordt uitgelegd hoe we uw gegevens verzamelen, gebruiken en beschermen wanneer u onze website bezoekt en onze diensten gebruikt.

2. Gegevens die wij verzamelen Wij kunnen de volgende categorieën persoonsgegevens verzamelen:

3. Hoe we uw gegevens gebruiken Uw persoonsgegevens kunnen worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

4. Delen van uw gegevens Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met:

5. Bewaartermijn Uw gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist is.

6. Uw rechten U heeft recht op toegang tot uw gegevens, correctie, verwijdering van uw gegevens, en in sommige gevallen het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via de onderstaande contactgegevens.

7. Contactgegevens Als u vragen heeft over ons privacybeleid of onze gegevenspraktijken, kunt u contact met ons opnemen via ons contactformulier.

8. Wijzigingen in dit beleid Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt. Wij adviseren u om deze pagina regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 24 januari 2024.

Privacy Policy for BVNet.nl

1. Introduction Welcome to BVNet.nl. We respect your privacy and are committed to protecting your personal data. This privacy policy explains how we collect, use, and protect your data when you visit our website and use our services.

2. Data We Collect We may collect the following categories of personal data:

3. How We Use Your Data Your personal data may be used for the following purposes:

4. Sharing Your Data We may share your personal data with:

5. Data Retention Your data is not kept longer than necessary for the purposes for which it is collected, unless a longer retention period is legally required.

6. Your Rights You have the right to access your data, correct, delete your data, and in some cases, the right to data portability. You can exercise these rights by contacting us using the contact details below.

7. Contact Information If you have questions about our privacy policy or our data practices, you can contact us via the contact form on this website.

8. Changes to This Policy This privacy policy may be updated from time to time. We advise you to regularly check this page to stay informed of any changes.

This privacy policy was last updated on 24 January 2024.